One Year of Love.

Just one year of love
Is better than a lifetime alone

One sentimental moment in your arms
Is like a shooting star right through my heart

It’s always a rainy day without you
I’m a prisoner of love inside you

I’m falling apart all around you 
My heart cries out to your heart

I’m lonely but you can save me
My hand reaches out for your hand

I’m cold but you light the fire in me
My lips search for your lips
I’m hungry for your touch
There’s so much left unspoken

And all I can do is surrender
To the moment just surrender

And no one ever told me that love would hurt so much
And pain is so close to pleasure
And all I can do is surrender to your love

13.08.2010 – 13.08.2011 

Advertisements

Quỳnh của Anh.

Song of The Day

QuỳnhMusic and Lyric by Quốc BảoSung by Ho Quynh Huong

Quỳnh – Hồ Quỳnh Hương


Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng rẫy
Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc…

Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi
Cho tôi ôm em không ngớt
Cho tôi yêu em!

Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
Tình tôi hiền lắm
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?

Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!